Isıtma, Soğutma ve Klima Sistemleri

İnsan Kaynakları

Kariyer fırsatları

Sürdürülebilir liderlik için farklı deneyim ve bilgi birikimine sahip insan kaynağımız;

  • İK süreçlerine dayalı olarak strateji, politika ve prosedürler geliştirir.
  • Şirketimizin hedefleri doğrultusunda, iş gücü planlaması yaparak uygun adayların işe alınmasını sağlar.
  • Yetenekleri çeker ve doğru pozisyonlarda görevlendirip, gelişimlerini destekler.
  • Performans Yönetimi ve 360° Yetkinlik Değerlendirmesi ile çalışma arkadaşlarımızın sürekli performansını ve kendilerine farklı aynalardan bakmalarını sağlar.
  • Şirketin organizasyon tasarım ve değişimi, iş süreçlerinin tasarımı ve sürekli iyileştirme projelerini yürütür.